نمایش دادن همه 8 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 8 16 24

کولر گازی 24000 دوو مدل DTS-H24x71RI

 • گرید انرژي A
 • گردش هواي هوشمند
 • پرتاب باد چهار جهته
 • فین طلایی
 • حالت خواب
 • سیستم I FEEL

کولر گازی 18000 دوو مدل DTS-H18x71RI

 • گرید انرژي A
 • گردش هواي هوشمند
 • پرتاب باد چهار جهته
 • فین طلایی
 • حالت خواب
 • سیستم I FEEL

کولر گازی 12000 دوو مدل DTS-H12x71RI

 • گرید انرژي A
 • گردش هواي هوشمند
 • پرتاب باد چهار جهته
 • فین طلایی
 • حالت خواب
 • سیستم I FEEL

کولر گازی 9000 دوو مدل DTS-H09x71RI

 • گرید انرژي A
 • گردش هواي هوشمند
 • پرتاب باد چهار جهته
 • فین طلایی
 • حالت خواب
 • سیستم I FEEL